Cookie Policy

Versie 1.2 | 01/01/2020

Artikel 1. Voorwerp

1.1 De Cookie Policy of Cookie Verklaring is opgesteld door Hilde Peetermans, handelend onder de naam Visuele Verhalen, verantwoordelijke voor de volgende website: https://visueleverhalen.be met de maatschappelijke zetel te Neerstraat 25, 2230 Herselt en met BTW nummer BE 0818.460.165

1.2 Hilde Peetermans (hierna Visuele Verhalen genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik van en de opslag van cookies.

Artikel 2. Wat is een cookie?

2.1 Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt. Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht. Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

2.2 Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, “Oorspronkelijke cookies” genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt, “Cookies van derden” genaamd.

Artikel 3. Hoe lang blijven de cookies geldig?
3.1 Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, “sessie cookies” genaamd. Andere blijven langer opgeslagen op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijdert, “permanente cookies” genaamd.

3.2 In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslagen.

Artikel 4. Wat is het doel van een cookie?
4.1 De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle surfervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

4.2 De tweede doelstelling is de mogelijkheid die het biedt om te begrijpen hoe u de website gebruikt.

4.3 De derde doelstelling zorgt ervoor dat we de inhoud en reclameboodschappen op maat kunnen aanbieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

Artikel 5. Hoe kan je cookies beheren?
5.1 Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaande toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.

5.2 Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links:

5.3 Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

Artikel 6. Soorten Cookies

Technische Cookies

6.1 Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:

  • De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken;
  • Formulieren invullen;
  • Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens;
  • De toegang tot de website beveiligen.

6.2 Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

Functionele cookies

6.3 Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

6.4 Deze cookies maken het mogelijk:

  • Om diensten op maat aan te bieden zoals de taal, voorkeuren, …;
  • Om keuzes van voorafgaande bezoeken op te slaan;
  • Om informatie te verzamelen uit online formulieren;
  • Om statistieken op te stellen;
  • Om het gebruik van de website te analyseren.

6.5 Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming.

Publicitaire cookies

6.6 Deze cookies gaan uw surfgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses. Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van de locatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van uw locatie.

6.7 Deze cookies laten bovendien toe u doelgericht reclame te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

6.8 De informatie die we verzamelen en delen laat slechts toe uw toestel te identificeren.

6.9 Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

Analytische cookies

6.10 Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers, pagina per pagina, nagaan en deze indien nodig verbeteren. Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw surfervaring te optimaliseren.

6.11 De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

Cookies van Sociale Media

6.12 Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslagen op uw toestel en indien u op de sociale media ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd. Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte ervan na te gaan.

6.13 Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Cookies afkomstig van derden

6.14 Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslagen.. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht waarvan de cookies uitgaan.

Artikel 7. Diverse bepalingen

7.1 Cookies die persoonsgegevens verwerken, zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit kader dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.). Wij verwijzen u in dit verband naar de Privacy Policy.

7.2 Deze Cookie Policy is onderworpen aan het Belgische recht. 

7.3 De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Cookie Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

7.4 Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Cookie Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren: